‘Pinterest leent zich goed om lager opgeleiden Nederlands te leren’, zegt Mariëlle van Rooij, docent Nederlands bij NVA. ‘Met Pinterest kan iemand zijn verhaal via foto’s vertellen en dan direct Nederlandse woorden oefenen.’ Dit blijkt uit de eerste resultaten van het tweejarige project YouDigIT (een Erasmus+ project) waaraan Oefenen.nl met een selectie docenten meewerkt. In dit project wisselen we digitale tools uit die ingezet kunnen worden bij onderwijs aan laagopgeleide volwassenen. We werken samen met partners uit Bulgarije, Oostenrijk, Italië, IJsland, Duitsland en Nederland. Andere interessante tools die aan bod kwamen waren Memrise, Kahoot en Learning Apps.

> Bekijk Pinterest in de les van Mariëlle