Partij, zetel, debat en stemmen komen nu ook voor in Oefen LINGO op Oefenen.nl.Het programma Oefen LINGO is uitgebreid met het hoofdstuk Verkiezingen.
Het hoofdstuk ‘Verkiezingen’ is onderverdeeld in twee niveaus:
• gevorderd ****
• expert *****

Oefen LINGO op je eigen niveau en werk tegelijk aan je taalvaardigheid. Je leert woorden herkennen, spellen, begrijpt hoe woorden in elkaar zitten en welke letters je achter elkaar kunt plaatsen.