Hoe ga je om met een deelnemer waarbij het leerproces niet gaat zoals hij verwacht? Waarbij geen vooruitgang wordt geboekt en de deelnemer de moed verliest. In Als het leren dreigt te stagneren, een artikel uit de reeks Leren in de educatie, Lesgeven, begeleiden & faciliteren legt Ella Bohnenn uit hoe je omgaat met frustrerende situaties zowel voor de deelnemer als de docent/ begeleider. En wat er aan de hand is waardoor leren niet lukt. In dit artikel krijg je inzicht in de mogelijke oorzaken en krijg je handreikingen om het leren weer vlot te trekken.

Auteur: Ella Bohnenn

 

> Lees het artikel