Over ons

Oefenen.nl is dé online plek waar (jong)volwassenen kunnen oefenen om hun basiskennis en vaardigheden te verbeteren. Zoals taal, rekenen en internet. Maar ook omgaan met geld, opvoeding en gezondheid. Individueel en in eigen tempo. Op een laagdrempelige en interactieve manier. De oefenmaterialen helpen hen om te groeien, leren en te ontwikkelen. Om beter mee te doen in de maatschappij.

Oefenen om je zeker te voelen

In 2022 zijn er op Oefenen.nl 23.450 certificaten behaald. Oefenen.nl is een belangrijk leermiddel op het gebied van volwasseneneducatie.

Mensen achter Oefenen.nl

Team

Wil je ons leren kennen, wil je weten wie wat doet of contact opnemen? Lees snel verder.

Raad van Toezicht

We zijn blij met een zeer bevlogen en betrokken Raad van Toezicht dat met ons de koers bepaalt.

CvAA

Wij zijn positief verrast met ons Comité van Aanbeveling en Advies dat zijn deuren openstelt en met ons meedenkt.

Oefenen.nl is reeds een wijd en zijd bekend online-programma en wordt al vele jaren gebruikt op de locatie AZC Schalkhaar.

‑ Licentiehouder AZC

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen | Zelfredzamer in de snelle samenleving

Oefenen.nl verbindt zich aan 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties om de wereld in 2030 een betere plek te maken. Samen met onze partners zorgen we ervoor dat mensen die oefenen met onze programma’s een groter sociaal en maatschappelijk zelfvertrouwen krijgen. Dat basiskennis en -vaardigheden worden verbeterd, vooral op het gebied van taal en digitale vaardigheden. Zo kunnen zij makkelijker hun weg vinden in de snel veranderende maatschappij.

ANBI

Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI zet zich in voor het algemeen belang.

Social Enterprise NL

Oefenen.nl is lid van Social Enterprise NL, hét netwerk dat sociale ondernemingen in Nederland verbindt en versterkt.

Neem contact op

Heb je vragen? Of wil je met ons kennismaken? Neem dan contact op.

Heleen van Beek
Bedrijfsvoering
070 762 2 762
info@oefenen.nl