Kennisbank

De Kennisbank van Oefenen.nl is dé digitale informatiebank voor docenten, begeleiders, vrijwilligers, opleiders, beleidsmakers en netwerkpartners op het gebied van online volwasseneneducatie. De informatie ondersteunt je vakinhoudelijk bij je werk aan volwassenen die hun basisvaardigheden willen bijspijkeren of uitbreiden.

Kennisbank Oefenen.nl

Webinars

Wil jij handige tips om meer uit Oefenen.nl te halen? En heb je behoefte aan praktische tips over ons Volgsysteem, de programma’s, extra materiaal, hoe je dat inzet en hoe je bepaalde groepen het best kunt begeleiden? Volg onze webinars.

Leren in de educatie

Wil jij meer kennis opdoen over de begeleiding van volwassenen die hun basisvaardigheden op gebied van taal, rekenen, digitale vaardigheden maar ook andere vaardigheden willen bijspijkeren? Lees dan de artikelen van Leren in de educatie, Lesgeven, begeleiden en faciliteren.

Didactiekfilms

Wil je didactische kennis opdoen over het leren lezen en schrijven van volwassenen. Bijvoorbeeld over ‘Leren buiten en binnen de les’ of ‘Wat is een goede schrijfopdracht?’ In deze 10 video’s krijg je tips en trucs over groepssituaties en individuele situaties.

Publicaties

Wil je meer kennis over de impact van ons Oefenmateriaal? We doen geregeld onderzoek naar de effecten, we maken een quickscan of publiceren een artikel. Vaak ook samen met anderen.

Achtergrondliteratuur

Wil je meer weten over de achtergrondliteratuur van de artikelen uit Leren in de educatie? Dan kun je terecht in onze Achtergrondliteratuurbank. Er zijn twaalf categorieën zoals Digitale vaardigheden, Docenten en vrijwilligers, Nederlands, Gezondheid, Werk en nog veel meer.

Neem contact op

Heb je vragen over onze kennisbank? Neem dan contact op.

Ben Vaske
Creatief directeur
070 762 2 762
b.vaske@oefenen.nl