Privacyverklaring

Klik hier voor de tekst in het kort en in makkelijke zinnen.

Wij respecteren uw privacy als bezoeker van onze website en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van uw persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl (hierna: ‘Oefenen.nl’) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Oefenen.nl is gevestigd aan de Koninginnegracht 15 te (2514 AB) Den Haag. Oefenen.nl heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is te bereiken op het e-mailadres: info@oefenen.nl. 

Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Wij vragen u bepaalde persoonsgegevens met ons te delen om u toegang te kunnen geven tot Oefenen.nl zodat u aan de slag kunt gaan met onze oefenprogramma’s. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u een account aanmaakt op onze website, wanneer u inlogt en oefeningen gaat maken en wanneer u contact met ons opneemt. 

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van u:

 • voornaam;
 • achternaam;
 • postcode;
 • gebruikersnaam;
 • wachtwoord;
 • IP-adres;
 • e-mailadres;
 • uw oefenresultaten, de oefeningen die u doet, waar u bent gebleven wanneer u het oefenprogramma niet afmaakt, welke oefenprogramma’s u gebruikt en hoe vaak u deze oefenprogramma’s en oefeningen doet.


Waarom en hoe gebruiken (verwerken) wij uw persoonsgegevens?

 • om u toegang te geven tot Oefenen.nl en onze oefenprogramma’s aan u te kunnen leveren
  Wanneer u gebruik wilt maken van Oefenen.nl vragen wij u een persoonlijk account te registeren. Wij verwerken uw gebruikersnaam, wachtwoord, IP-adres en e-mailadres om uw account te registreren.
  Wij slaan deze gegevens ook op zodat u telkens makkelijk kunt inloggen. Wij geven deze gegevens weer in uw account zodat u deze gegevens zelf kunt aanpassen. Daarnaast gebruiken wij uw e-mailadres voor ondersteuning, bijvoorbeeld wanneer u een nieuw wachtwoord wilt aanmaken sturen wij u een e-mail waarmee u uw wachtwoord kunt resetten. En we gebruiken uw e-mailadres ook om u te informeren over wijzigingen en nieuwe programma’s op Oefenen.nl (als u daar toestemming voor geeft). Wij gebruiken uw IP-adres om te controleren dat uw gebruik van Oefenen.nl aan onze Gebruikersvoorwaarden voldoet.
 • om u inzicht te geven in uw voortgang en resultaten
  Wij verzamelen uw oefenresultaten en houden bij welke oefeningen u doet, waar u bent gebleven wanneer u het oefenprogramma niet afmaakt, welke oefenprogramma’s u gebruikt en hoe vaak u deze oefenprogramma’s en oefeningen doet. Wij slaan deze oefenresultaten op en geven deze weer in uw eigen resultatenoverzicht zodat u kunt zien hoe het gaat met oefenen en of u vooruitgang boekt. Ook gebruiken wij uw resultaten en uw gebruikersnaam om – indien u dat wenst – uw score weer te geven in de ranglijst. Door te oefenen kunt u punten verdienen. Met die punten kunt u plaatjes verzamelen. Wij verzamelen uw resultaten om uw punten bij te houden en u steeds een nieuw plaatje te kunnen geven.
 • om Oefenen.nl en onze diensten te verbeteren en te onderhouden
  kunnen de door u aan ons verstrekte gegevens gebruiken om continuïteit van onze dienstverlening te garanderen, bijvoorbeeld, door back-ups te maken en om onze website en dienstverlening te verbeteren, bijvoorbeeld om uw gebruikservaring te verbeteren en voor het vaststellen en oplossen van technische en onderhoudsproblemen. Ter preventie of opsporing van fraude, misbruik, illegaal gebruik en inbreuken op onze Gebruiksvoorwaarden en om te voldoen aan gerechtelijke bevelen, verzoeken van de overheid en toepasselijke wetgeving.
 • voor algemene onderzoeks- en analytische doeleinden
  Wij gebruiken gegevens over hoe onze website wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de voorkeuren van gebruikers om daarmee onze dienstverlening te verbeteren.
 • klikgedrag en bezoekgegevens
  Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen met name het IP-adres van uw computer, uw eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij anonimiseren deze gegevens zo veel mogelijk. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.


Wij delen uw gegevens met:

 • onze dienstverleners die namens ons persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld voor het beheer en onderhoud van onze website en oefenprogramma’s, het versturen van de nieuwsbrief, onderzoek en analyse, beheer en promotie van Oefenen.nl.
 • uw begeleider wanneer u onze oefenprogramma’s onder begeleiding maakt en wanneer uw begeleider bij ons is aangesloten geven wij uw oefenresultaten ook door aan uw begeleider. Uw begeleider brengt u hiervan ook op de hoogte.
 • andere derden voor zover dit noodzakelijk is om: (i) te voldoen aan een verzoek van de overheid, een gerechtelijk bevel of het toepasselijk recht en (ii) misbruik, fraude of inbreuken op onze Gebruiksvoorwaarden te voorkomen.

 

Oefenen.nl gebruiken samen met producten en diensten van derden
Oefenen.nl bevat ook oefenprogramma’s van onze Partners zoals Leer Zelf Online, Ad Appel en Digisterker. Deze oefenprogramma’s (Steffie DigiDSteffie Uitleg zorgverzekeringProgramma Basis Inburgering en Oefenen met DigiD voor bibliotheken) zijn geïntegreerd met Oefenen.nl zodat u via Oefenen.nl direct bij onze Partners kunt oefenen.

Oefenprogramma’s van derden of gelinkte websites en apps hebben hun eigen privacyverklaringen en -beleid. Wij raden u ten stelligste aan deze te lezen. Voor zover wij de gelinkte oefenprogramma’s, websites of apps niet in eigendom hebben of beheren, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan, het gebruik van de websites of apps, of de privacypraktijken van onze Partners, websites of apps.

Nieuwsbrieven
Wij bieden nieuwsbrieven via Mailblue aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws over onze diensten en aanverwante zaken. Via de website kunt u zich aanmelden. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Uw persoonsgegevens geven wij door aan Mailblue. Mailblue is gevestigd in de Verenigde Staten. Mailblue is gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield op grond waarvan gegevens veilig met haar uitgewisseld kunnen worden. Wij hebben tevens een verwerkersovereenkomst met Mailblue gesloten.

Webinars
Wij geven webinars en maken daarbij gebruik van Webinar Geek. Daarvoor kunt u zich aanmelden. Uw persoonsgegevens worden alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van deelnemers. Deze gegevens geven wij door aan Webinar Geek. Webinar Geek is gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield op grond waarvan gegevens veilig met haar uitgewisseld kunnen worden.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor we deze verzamelen tenzij de wetgeving ons anders verplicht.  

Jaarlijks schonen wij onze database op en verwijderen wij alle accounts die een jaar niet zijn gebruikt en accounts die gebruikers hebben opgezegd. Van deze accounts hebben wij dan nog een back-up. Na nog een jaar verwijderen wij ook de back-up en verdwijnen de accounts definitief.

Beveiliging
Wij hebben technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
U heeft het recht om Oefenen.nl te vragen:

 • inzage te geven of, en welke persoonsgegevens Oefenen.nl van u verwerkt en wie toegang heeft gehad tot uw gegevens;
 • uw persoonsgegevens te wijzigen indien deze incompleet of onjuist zijn;
 • uw persoonsgegevens te wissen of om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • uw persoonsgegevens in een overzicht te vertrekken aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst of rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie (dataportabiliteit).

Wanneer wij uw toestemming hebben verkregen voor de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. U heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Verzoek indienen bij Oefenen.nl
Als u een verzoek wilt indienen of wanneer u vragen heeft kunt u ons een email sturen op info@oefenen.nl. Oefenen.nl streeft ernaar verzoeken binnen de wettelijke termijn af te handelen. 

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om de werking van de website te beïnvloeden en om uw oefenresultaten bij te houden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dan werkt de website niet optimaal. Verder gebruiken we cookies voor Google Analytics en voor cookie control.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics privacy-vriendelijk. Dat betekent dat we:

Google Analytics cookies gebruiken:

 • een bewerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;
 • de laatste drie cijfers van het IP-adres hebben geanonimiseerd;
 • ‘gegevens delen’ hebben uitgezet;
 • we geen gebruik maken van Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.


Diversen
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u een klacht indienen over de omgang met uw persoonsgegevens.