ANBI

Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarvoor geldt een publicatieplicht. Op deze pagina vind je daarvoor alle gegevens.
Bekijk hier het formulier van de Belastingdienst over onze ANBI-status.

(Statutaire) naam
Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl (Oefenen.nl)

RSIN/fiscaal nummer
8135.70.189

Post- en bezoekadres
Koninginnegracht 15
2514 AB DEN HAAG

Telefoonnummer
070 762 2 762

E-mailadres
info@oefenen.nl

Missie 
Oefenen.nl wil dat elke (jong) volwassene die een zetje kan gebruiken op een makkelijke en toegankelijke manier kan leren en ontwikkelen. Om zijn of haar zelfvertrouwen te verhogen en zich beter thuis te voelen in de snel veranderende samenleving. Individueel en in eigen tempo. Dat is onze missie.

Strategie 

1. Oefenen om je zeker te voelen
Op Oefenen.nl kun je oefenen met taal, rekenen en digitale vaardigheden. En met omgaan met geld, opvoeding en gezondheid. Thuis of onder begeleiding. Om zich zelfverzekerder te voelen. Dat gunnen wij iedereen.

2. Alleen leren wat jij nodig hebt
Programma’s die wij maken zijn relevant, makkelijk te gebruiken en afgestemd op de vraag in de samenleving.  We onderzoeken hoe we nieuwe technologie kunnen inzetten zodat je precies die informatie krijgt waar je op dat moment behoefte hebt. Zo kan je zelf stappen zetten om vooruit te komen. Daarom ontwikkelen we Oefenen.nl door. Om onze onlineprogramma’s nog leervriendelijker te maken. We werken samen met nieuwe partijen om kennis en ervaring te delen op het gebied van techniek en financiën. En we dragen zelf bij aan de ontwikkeling van producten. Dat is waar we voor staan: We leren altijd. 

3. Nog meer tevreden klanten
386 organisaties hebben een licentie op Oefenen.nl. Zoals bibliotheken, gemeenten, scholen, taalaanbieders, sociale werkvoorzieningen, asielzoekerscentra, penitentiaire inrichtingen en bedrijven.

We vinden het belangrijk om te weten waarmee hun groepen werken en welke diensten of producten zij van ons wensen. Daarom bezoeken we onze klanten. En denken we met ze mee. Dat gebeurt ook andersom. Organisaties vaardigen hun begeleiders af en denken mee bij de ontwikkeling van een nieuw programma. Zo horen we direct of ze aansluiten bij hun groepen. In 2025 willen we dat 750 organisaties een licentie op Oefenen.nl hebben. Zodat nog meer mensen kunnen oefenen om hun vaardigheden te verbeteren. 

4. Komen tot een oplossing die écht werkt
Soms zijn we een tikje eigenwijs. Omdat we al lang meedraaien in de wereld van online leren voor (jong) volwassenen. Voor mensen die een zetje nodig hebben om op een makkelijke en toegankelijke manier te leren en te ontwikkelen. We geloven dat mensen veel zelf kunnen. En wellicht een bouwsteen missen om mee te doen aan een veranderende samenleving. Dat dragen we uit waar het nodig is. We verbinden partijen met ons en aan elkaar die onze missie delen. Om te komen tot een oplossing die écht werkt.

Bestuur en beloning
Zie voor de samenstelling en functies van het bestuur de pagina Team en Bestuur. Oefenen.nl volgt voor de beloning de Cao mbo. Bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld en honorering. Indien gewenst worden onkosten in redelijkheid vergoed.

Beleidsplan
Bekijk ons beleidsplan 2022-2026

Actueel verslag activiteiten
Zie Jaarverslag 2022.

Financiële verantwoording
Zie Jaarverslag 2022.