Omdat deelnemers in volwasseneneducatie niet homogeen zijn en vaak specifieke leerproblemen hebben, vraagt dat van docenten een professionele basis. In De professionele basis, een artikel uit de reeks Leren in de educatie, lesgeven, begeleiden & faciliteren, onderzoeken Monica Wijers en Vincent Jonker wat de professionele basis inhoudt en gaan ze in op het Raamwerk docent basisvaardigheden. Met professionals aan het woord over competenties die je nodig hebt en hoe je deze professionele basis ontwikkelt.

Auteurs: Monica Wijers en Vincent Jonker

 

> Lees het artikel

De professionele basis