Hoe lever je als docent of begeleider maatwerk? Door te differentiëren. In Differentiëren: recht doen aan verschillen tussen deelnemers, een artikel uit de reeks Leren in de educatie, Lesgeven, begeleiden & faciliteren legt Ella Bohnenn uit wat differentiëren is, waarom het belangrijk is en welke eisen dit stelt aan de docent of begeleider in volwasseneneducatie. Zij geeft aan wat er wordt verwacht van deelnemers en welke rol de organisatie speelt. Met praktische tips en relevante onderzoeksresultaten.

> Lees hier het artikel

Differentiëren