Wat houdt volwasseneneducatie in en wat is de historische oorsprong daarvan? En welke factoren zijn van invloed geweest op het beleid van volwasseneneducatie? In Educatie in historisch en maatschappelijk perspectief, een artikel uit de reeks Leren in de educatie, lesgeven, begeleiden & faciliteren, analyseert Barry Hake de ontwikkelingen van dit beleid in Nederland en identificeert daarbij een aantal trends. Hake stelt de vraag of de verantwoordelijkheid voor een leven lang leren een overheidstaak is of de eigen verantwoordelijkheid van de burger. In dit artikel krijg je een uitgebreid historisch overzicht hoe met de verschuivingen in de politieke en maatschappelijke context het beleid steeds van perspectief wisselt.

Auteur: Barry Hake

> Lees meer