Wat is de rol van de bibliotheken binnen de volwasseneneducatie? Wat hebben ze te bieden en wat zijn aandachtspunten voor de toekomst? In Leren in de bibliotheek: eenheid in verscheidenheid een artikel uit de reeks  Leren in de educatie, Lesgeven, begeleiden & faciliteren schetst Thomas Bersee de ontwikkeling van de biblio­theek naar de brede maatschappelijke bibliotheek van nu. In dit artikel krijg je inzicht in hoe het beleid van de gemeente de nadruk legt op de thema’s van de bibliotheek en geeft Bersee daarbij heldere voorbeelden uit de praktijk.

> Lees het artikel

 

Over de auteur
‘De invulling van een Leven Lang Ontwikkelen, het motto van de bibliotheken, volgt de maatschappelijke ontwikkelingen. Volwas­senen die hun basisvaardigheden willen versterken, zijn dan ook meer en meer een belangrijke doelgroep geworden.’Thomas Bersee (1957) is zelfstandig adviseur volwasseneneducatie en participatie. Hij studeerde in Utrecht geschiedenis en volgde in Amsterdam de postdoctorale opleiding tot wetenschappelijk bibliothecaris. Afgelopen jaar schreef hij artikelen voor tijdschriften Sociaal Bestek, het Bibliotheekblad en de website Volwassenenleren.nl.