Er is een tendens van brede samenwerking voor de aanpak van laaggeletterdheid. Wat levert die samenwerking op vanuit het perspectief van de deelnemers? In hoeverre profiteren zij van een breed aanbod dat aansluit bij hun leervragen, van de kwaliteit van het onderwijs en de toegankelijkheid van onderwijsvoorzieningen en overheidscommunicatie? In Samenwerking levert resultaat op voor deelnemers educatie, een artikel uit de reeks Leren in de educatie, Lesgeven, begeleiden & faciliteren onderzoeken Lianne Knobel van de Nieuwe Veste in Breda en Ina den Hollander, expert volwasseneneducatie en basisvaardigheden die vraag. En laten door inspirerende voorbeelden zien dat samenwerking inderdaad resultaten oplevert voor deelnemers van volwasseneneducatie.

 > Lees het artikel