De Tool Geletterdheidinzicht.nl moet gemeenten ondersteunen bij de ontwikkeling van hun beleid ten aanzien van laaggeletterdheid en volwasseneneducatie. Om in te schatten hoe de doelgroep er uitziet en of het aanbod per doelgroep voldoende aansluit. Hoe goed kennen gemeenten de tool en benutten zij alle mogelijkheden? In het artikel ‘Tool Geletterdheidinzicht leidt tot onderbouwde keuze doelgroepenbeleid’ gaat onderzoeker Annemarie Groot van CINOP/ ECBO in op de mogelijkheden van de tool en hoe deze informatie vertaald kan worden in beleid.

> Lees het artikel