Wat zijn relevante ontwikkelingen bij de inzet van vrijwilligers in de formele en de non-formele educatie? Hoe werken docenten/begeleiders en vrijwilligers samen en wat werkt wel en wat niet? In Vrijwilligers in de educatie voor Nederlandssprekenden gaat Marlies Elderenbosch naast de rollen en taken die vrijwilligers vervullen ook in op competenties, beschikbare trainingen en het waarborgen van kwaliteit.

> Lees het artikel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over de auteur
‘Om de kwaliteit van het leerproces zo goed mogelijk te bewaken moet een professionele docent of deskundige vinger aan de pols houden en weten wat de vrijwilliger doet. Uiteindelijk moet de inzet van de vrijwilliger in combinatie met die van een docent of expert kwaliteit bieden voor de leerder’. Marlies Elderenbosch is werkzaam als adviseur en trainer bij het ITTA UvA. Zij houdt zich bezig met diverse projecten binnen de volwasseneneducatie.