Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wil jouw bedrijf maatschappelijk verantwoord ondernemen en bijdragen aan een wereld waarbij zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen aan de snel veranderende samenleving? Zodat zij zelfredzamer worden en zich zeker voelen. Zowel thuis als op het werk. Oefenen.nl helpt mensen om sterker te worden op het gebied van taal, rekenen, digitale vaardigheden, gezondheid en duurzaam wonen en leven. Door beter Nederlands te spreken en een baan te vinden, door te leren budgetteren, zich zeker te voelen bij het afrekenen, duurzamer en gezonder te wonen of beter voorbereid te zijn voor een gesprek met de huisarts.

Invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wil je als bedrijf maatschappelijk verantwoord ondernemen en dat jouw maatschappelijke bijdrage zo concreet en relevant mogelijk is? Oefenen.nl verbindt zich aan 7 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties om de wereld in 2030 een betere plek te maken. Samen met partners werken we aan:

Doel 1: geen armoede

Meer gebruikers worden (financieel) zelfredzamer.
Meer gebruikers vinden een baan of een baan met een hoger salaris.

Doel 3: goede gezondheid en welzijn

Meer gebruikers ervaren een betere gezondheid en een hoger niveau van welzijn.
Het gezin van de gebruikers gaat beter functioneren.
Meer inclusie en maatschappelijke participatie van de deelnemers en hun gezin.

Doel 4: kwaliteitsonderwijs

Meer gebruikers vinden aansluiting op formeel onderwijs (MBO niveau).

Doel 8: eerlijk werk en economische groei

Meer gebruikers werken en maken economische groei door.

Doel 10: ongelijkheid verminderen

Meer financiële zelfredzaamheid van de gebruikers.
Meer inclusie van de gebruikers in de maatschappij.
Meer gebruikers vinden een baan of een baan met een hoger salaris.

Doel 12: verantwoorde consumptie

Meer gebruikers zijn zich bewust van het belang van duurzaamheid in hun dagelijks leven.

Doel 17: Samenwerking en partnerschappen om doelen te bereiken

Oefenen.nl werkt samen met partners om meer mensen te bereiken en zelfredzamer te worden.

Samen zorgen dat nog meer mensen beter meedoen zowel thuis als op het werk

Wil jouw bedrijf ook samenwerken aan het behalen van deze doelen? Samen kunnen we nog meer mensen klaarstomen voor de snel veranderende samenleving. Zo creëer je impact.

Hoe werkt Oefenen.nl?

Oefenen.nl gelooft in een wereld waarin iedereen mee kan doen, thuis en/of op het werk (inclusie). Thuisgebruik van Oefenen.nl is gratis. Organisaties zoals bibliotheken, scholen, bedrijven en asielzoekerscentra kopen een licentie. Zij krijgen toegang tot het Volgsysteem om hun deelnemers te begeleiden.

De effecten van Oefenen.nl

  • Stijging sociaal en maatschappelijk zelfvertrouwen.
  • Vergroten basiskennis en ‑vaardigheden, vooral op het gebied van taal.
  • Digitaal vaardiger en zekerder.
  • Makkelijker je weg vinden in de maatschappij en minder problemen ervaren.

Mensen die oefenen met onze programma’s veranderen in kleine stapjes hun leven en dat van hun directe omgeving

-Harm van Zutphen (docent basisvaardigheden)

Een sterk netwerk

425
organisaties hebben een licentie

>50
partners dragen bij aan onze programma’s

Neem contact op

Heb je vragen? Of wil je met ons kennismaken? Neem dan contact op.

Ben Vaske
Creatief directeur
070 762 2 762
b.vaske@oefenen.nl