De Schoolapp – Het Spel

Samen met Stichting Lezen en Schrijven lanceren we ‘De Schoolapp – Het Spel’. Dit spel ondersteunt ouders die op het gebied van lezen, schrijven en digitale vaardigheden een zetje kunnen gebruiken. Met ‘De Schoolapp – Het Spel’ leren zij omgaan met schoolapps zodat zij meer betrokken raken bij de schoolactiviteiten van hun kinderen.

Wat is De Schoolapp – Het Spel?

De Schoolapp – Het Spel is ontwikkeld om ouders en verzorgers te laten oefenen met het gebruik van de schoolapp. Het heeft een spelbord en een digitaal onderdeel. Op deze pagina vind je de handleiding en spelbord.

Voor wie is het?

De Schoolapp – Het Spel is gemaakt voor ouders en verzorgers met kinderen op de basisschool. Het spel is geschikt voor ouders en verzorgers met Nederlands als moedertaal maar ook voor NT2’ers. Het spel is geschikt voor spelers die spreek- en luistervaardigheid hebben vanaf niveau A2. En leesvaardigheid vanaf niveau A1.

 

Waarom is De Schoolapp – Het Spel ontwikkeld?

Steeds meer basisscholen maken gebruik van een schoolapp. Bijvoorbeeld Parro, Social Schools, Schoolpraat of Ouderportaal. Via de app informeren leerkrachten de ouders en verzorgers over allerlei zaken op school. Als je moeite hebt met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden kan het lastig zijn om de schoolapp te gebruiken. En kunnen ze belangrijke informatie over hun kind op school missen.

Wat zijn de leerdoelen?

Ouder en verzorgers

  • bewust maken van bestaan van schoolapp
  • vertrouwt maken met gebruik van schoolapp
  • drempel verlagen om gebruik van schoolapp in praktijk te brengen
  • leren berichten te herkennen
  • leren wat er van ze wordt verwacht na het kezen van een bericht (iets vertellen aan je kind, contact opnemen met de school of je kind iets meegeven naar school.)
  • gebruiken van een schoolapp en het uitvoeren van specifieke taken (ziekmelding doorgeven, iets opzoeken in de agenda of zich aanmelden voor een oudergesprek.)

Waaruit bestaat het materiaal?

  • Handleiding
  • Het bordspel
  • Bordkaarten per ronde 1, 2, 4 en finale

 

Download materiaal

‘De Schoolapp – Het Spel’ is een project van Stichting Lezen en Schrijven. En is ontwikkeld met Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl, Raccoon Serious Games, Universiteit Twente en welzijnsorganisatie De Schoor.

Lees hier meer over De Schoolapp – Het Spel.