Gebruikersvoorwaarden

 • Wij zijn Oefenen.nl (voluit: Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl), een organisatie die
  laagdrempelige toegang biedt tot les/oefenprogramma’s over onder andere taal, rekenen en digitale vaardigheden.

 

 • Op de website Oefenen.nl (www.oefenen.nl) vindt u informatie over onze les/oefenprogramma’s. U kunt daar een account aanmaken, inloggen en uw account beheren, een programma kiezen en uw resultaten van een oefening inzien.

 

 • Met uw account, bestaande uit een door u gekozen gebruikersnaam en wachtwoord, krijgt u toegang tot de voor u geactiveerde les/oefenprogramma’s van Oefenen.nl en van eventuele andere aanbieders. Als u via een docent of begeleider een leerroute heeft gekregen, kunt u ook gebruik maken van de functies Berichten en Forum.

 

 • Als nieuwe gebruiker dient u deze Gebruiksvoorwaarden goed te lezen. Wanneer u het eens bent met deze voorwaarden, zet u bij uw aanmelding een ‘vinkje’ bij ‘Ik ga akkoord met de Gebruikers-voorwaarden en de Privacy- en cookieverklaring ’. Als u het niet eens bent met de Gebruikersvoor-waarden, kunt u geen gebruik maken van onze les/oefenprogramma’s.

 

 • Indien wij u als nieuwe gebruiker hebben geaccepteerd, kunt u met uw account inloggen op Oefenen.nl en gebruik gaan maken van onze les/oefenprogramma’s. Het is niet toegestaan uw gebruikersnaam en/of wachtwoord bekend te maken of aan derden ter beschikking te stellen.

 

 • Bij vermoeden van misbruik of andere volgens ons gegronde redenen, kunnen wij uw account te allen tijde tijdelijk of definitief opheffen.

 

 • Oefenen.nl en de daarop aangeboden les/oefenprogramma’s kunnen te allen tijde worden gewijzigd, verwijderd of vervangen. Wij zijn niet verplicht een bepaald les/oefenprogramma in Oefenen.nl aan te blijven bieden, of daar een update of nieuwe versie van te maken. Als wij zouden besluiten Oefenen.nl geheel of gedeeltelijk te stoppen, zullen we dat zo tijdig mogelijk bekend maken via de website Oefenen.nl.

 

 • U kunt een storing waardoor u geen gebruik kunt maken van Oefenen.nl aan ons melden per e-mail aan info@oefenen.nl of telefonisch op werkdagen tussen 09:00-17:00 uur via 070 762 2 762.

 

 • Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade doordat u geen of slechts beperkt gebruik kunt maken van Oefenen.nl. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de inhoud van onze les/oefenprogramma’s, bijvoorbeeld (maar niet alleen maar) als daar een fout in zou staan.

 

 • Wij zullen de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens verwerken conform ons privacybeleid.

 

 • Als u daar bij het aanmaken van uw account toestemming voor heeft gegeven, zullen wij u per e-mail informeren over onze nieuwe les/oefenprogramma’s. U heeft daarbij altijd de mogelijkheid om aan te geven dat u geen e-mails van ons meer wilt ontvangen.

 

 • Wij kunnen deze Gebruikersvoorwaarden altijd wijzigen. In dat geval zullen wij de nieuwe voorwaarden ten minste 30 dagen van te voren op de website Oefenen.nl bekend maken. Als u daarna gebruik blijft maken van Oefenen.nl, wordt u geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben geaccepteerd.

 
Deze gebruikersvoorwaarden zijn laatst gewijzigd op 1 februari 2022.