KLASSE!

In Nederland hebben veel mensen boven de 18 jaar moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Om hen verder te helpen, worden allerlei cursussen aangeboden. Maar de stap naar zo’n cursus blijkt lastig te zijn. De vraag is: Hoe spreek je iemand aan om die vaardigheden te verbeteren. Door te werken met KLASSE!, een nieuwe en unieke methode voor het vinden, benaderen en werven van laaggeletterde NT1’ers. En door oefenprogramma’s aan te bieden die aansluiten bij de leervraag van de potentiële cursist.

Unieke strategie voor het vinden, benaderen en werven van laaggeletterden

KLASSE! brengt het profiel van laaggeletterde NT1’ers minutieus in beeld en inventariseert de leervraag; daarop worden mensen geactiveerd. De (leer)vraag is het uitgangspunt en deze past bij de levensfase en bij de achtergronden van de deelnemers. Om de kans op succes – inschrijving voor cursus – te optimaliseren, kun je met KLASSE! een potentiële cursist zo direct mogelijk aanspreken met een passende benadering (communicatief en methodisch). Hierop kun je de werving aanpassen.

Wervingsprofielen

KLASSE! werkt met vier wervingsprofielen (Gerard, Elly, Wesley en Fatima). Op basis van de volgende vragen kun je erachter komen wat de leervraag van de deelnemer is.

  1. Welke NT1 deelnemers zijn er en welke kenmerken hebben zij (sociaal, cultureel en demografisch)?
  2. Welke (leer)behoeften hebben zij en waar kunnen wij in de werving op inspelen (wat is dus hun drijfveer of leervraag)? 
  3. Welke informatiekanalen gebruiken ze het meest en hoe ontdekken en delen ze informatie?
  4. Welke rol speelt hun omgeving (partner, docent, zoon of dochter, huisarts, etc.)?  
  5. Op welke manier willen zij les krijgen? 

Leervragen

KLASSE! is ervan overtuigd dat het mogelijk moet zijn om op deze manier meer mensen naar het (cursus)aanbod te krijgen. In KLASSE! zijn per profiel 50 leervragen geformuleerd. Dit zou in theorie kunnen resulteren in 50 cursussen per profiel. Deze zogenaamde ‘camouflagecursussen’ kunnen gebruikt worden als intakeperiode om het vaardigheidsniveau van mensen te observeren en in beeld te brengen. De mensen met hele grote problemen op het gebied van de basisvaardigheden kunnen de camouflagecursus als opstapje gebruiken naar het reguliere cursusaanbod Basisvaardigheden.

Programma’s op Oefenen.nl per profiel

Fatima

Ik wil mijn kinderen kunnen voorlezen

>De Liedjeskast

>Lees en Schrijf! Extra lezen

Ik wil een receptenboek kunnen maken

>Eten en weten

Ik wil alles kunnen lezen over de groei van mijn kind

>Lees en Schrijf! Gezondheid

Ik wil graag een leuke baan

>Lees en Schrijf! Taal op je werk

Wesley

Ik wil slimmer verkopen op Marktplaats

>Klik & Tik. Samen op ‘t web

Ik wil weten wat ik verdien

>Tel je geld

Ik wil weten of ik een bedrijf kan starten

>Lees en Schrijf! Taal op je werk

Ik wil mijn heftruckrijbewijs kunnen halen

>Lees en Schrijf! Taal op je werk

Gerard

Ik wil zelf mijn administratie bijhouden

>Tel je geld

Ik wil kunnen internetbankieren

>Klik & Tik. De basis

Ik wil WhatsApp kunnen gebruiken

>Klik & Tik. Samen op ’t web

Ik wil een rouwkaart leren schrijven

>Lees en Schrijf! Extra schrijven

Elly

Ik wil een dagboek leren schrijven

>Lees en Schrijf! Extra schrijven

Ik wil een baan in de zorg zodat ik met ouderen kan werken

>Lees en Schrijf! Taal op je werk

Ik wil een digitaal fotoboek kunnen maken

>Klik & Tik. De basis

Ik wil leren opkomen voor mezelf

>Zorgen voor 2

Leerroutes KLASSE!

Binnen het Volgsysteem van Oefenen.nl kun je per profielvraag een leerroute klaarzetten. Een leerroute bestaat uit verschillende programma’s (of delen daarvan) die te vinden zijn op Oefenen.nl. Door verschillende materialen te combineren krijgt de leerder een traject op maat. Een leerroute bevat dus programma’s die óók los op Oefenen.nl te maken zijn. Daarnaast kun je externe links opnemen in de leerroutes, bijvoorbeeld naar een video op YouTube.

Docenten en begeleiders kunnen zelf een leerroute samenstellen. Je kunt ook een sjabloon (arrangement) gebruiken. Dan zijn alle huiswerkonderdelen al automatisch ingevuld. Oefenen.nl heeft een paar van die arrangementen in het Volgsysteem klaargezet. Bijvoorbeeld voor de leerroutes digitale vaardigheden gebaseerd op Klik & Tik of Welcome gebaseerd op Taalklas.nl. Je kunt een leerroute altijd nog zelf aanpassen.

Artikel Doelgroep in beeld

In Doelgroep in beeld. Werving van Nederlandssprekende laaggeletterde volwassenen, het derde artikel uit de reeks Leren in de educatie, lesgeven, begeleiden & faciliteren lees je wat er misgaat in de werving en welke oplossingsrichtingen er zijn. Het artikel gaat in op de beeldvorming over de doelgroep, de werving van deze groep en het cursusaanbod. Met een pleidooi voor een totaalaanpak.  

Webinar KLASSE! 

Wil je meer weten over de uitgangspunten en visie van KLASSE!, hoe je kunt denken in profielen en hoe je dit kan helpen bij de wervingstactiek? Bekijk het webinar van Marian Janssen-de Goede (Zet een punt…) en Jorinde van Leeuwen (CINOP) over KLASSE! terug.

Neem contact op

Meer weten over licenties?
Neem dan contact op.

Jomi Ririmasse
Klantrelaties
070 762 2 762
j.ririmasse@oefenen.nl