Aan de slag met leer- en beoordelingsmateriaal voor volwassenen

Update van het overzicht Aan de slag met leer- en toetsmateriaal voor volwassenen december 2012.

> Lees de publicatie

 

Auteurs: Ella Bohnenn in samenwerking met Riet Thijssen
In opdracht van het Steunpunt Taal en Rekenen Volwasseneneducatie (2015) 

 

Ga naar de bovenkant