Cursistprofielen laaggeletterdheid NT1 & NT2

Samengevat

‘In het najaar van 2012 heeft het Steunpunt Taal en Rekenen VE de opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren met als doel het detecteren van zogenaamde ‘Cursist- en onderwijsprofielen laaggeletterdheid’. Het onderzoek moest duidelijk maken of er, binnen de heterogene doelgroep van het onderwijs aan laaggeletterde volwassenen, sprake is van groepen leerders met overeenkomende vaardigheden en leerbehoeften. En als dat zo is, welke groepen kunnen dan onderscheiden worden? Loopt het onderscheid tussen groepen langs de grens van de taalachtergrond? En welk onderwijs krijgen de leerders nu en in welke mate sluit dat aan bij hun vaardigheden? ‘ (Kurvers, Dalerop & Stokcmann, 2014)

 

> Lees het onderzoek

 

Auteurs: Jeanne Kurvers, Kaatje Dalderop, Willemijn Stockmann (2013)

Ga naar de bovenkant