De doelgroepen van volwasseneneducatie

Grote doelgroep, geringe deelname

‘Wat beweegt mensen om deel te nemen aan het volwassenenonderwijs? Werk krijgen, beter werk krijgen of een opleiding kunnen volgen, zijn belangrijke motieven. Maar het volwassenenonderwijs is er vooral ook voor mensen die moeite hebben met de eisen die onze maatschappij stelt. Bijvoorbeeld omdat taal- , reken- of digitale vaardigheden tekortschieten. Wie zitten er precies in de klassen? Een verkenning.'(Kurvers & Dalderop, 2014)

> Lees het artikel

 

Auteurs: Jeanne Kurvers & Kaatje Dalderop (2014)

Ga naar de bovenkant