Duurzame inzetbaarheid

Inventarisatie van doelgroepen en de noodzaak tot scholing

‘De Raad voor Werk en Inkomen heeft TNO gevraagd om een actueel inzicht te verschaffen in groepen werknemers met een relatief kwetsbare arbeidsmarktpositie en hun scholingsnoodzaak en -behoeften. Dit inzicht ontbreekt nog, maar het kan wel helpen bij het verder vormgeven aan landelijk, regionaal en sectoraal scholingsbeleid. Passende scholing zou, gezien de aard van de kwetsbaarheid van groepen werknemers, de inzetbaarheid van deze groepen werknemers wellicht kunnen versterken en verduurzamen.’ (Sanders, et al. 2011)

> Lees het onderzoek

 

 

Auteurs: J. Sanders, L. Keijzer, E. van Wijk, G. Geuskens
Onderzoek uitgevoerd door TNO in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen (2011)

 

Ga naar de bovenkant