Handboek NT1

‘Dit handboek NT1 gaat over het lees- en schrijfonderwijs aan laaggeletterde volwassenen. Volwassenen die Nederlands als moedertaal hebben en volwassenen met een andere moedertaal, die goed aanspreekbaar zijn in het Nederlands. De term NT1 verwijst naar het taalonderwijs – soms ook het totale onderwijs – aan autochtone laagopgeleide volwassenen en geeft meteen het verschil aan met NT2, onderwijs van het Nederlands aan anderstalige volwassenen. Inmiddels nemen steeds meer volwassenen met een andere taalachtergrond deel aan de NT1 lees- en schrijfcursussen. Een strak onderscheid tussen NT1 en NT2 is voor hen niet relevant.’ (Bohnenn, 2009)

> Lees het handboek 

 

Initiatiefnemers: Ella Bohnenn, Marijke Tiemersma en Ben Vaske (2009)

Ga naar de bovenkant