Handreiking digitale vaardigheden volwasseneneducatie

Auteurs: Miryam de Hoo, Ella Bohnenn & Annemarie Groot (2018)

Deze handreiking is geschreven voor docenten, begeleiders, opdrachtgevers en organisaties die opleidingen en cursussen digitale vaardigheden (laten) ontwikkelen en verzorgen voor laagopgeleide en laag digitaal vaardige volwassenen.

Het doel van de handreiking is:

– inzicht geven in de inhoud en reikwijdte van het ‘vak’ digitale vaardigheden;

– inspiratie bieden bij de inhoudelijke invulling en uitvoering van cursussen en opleidingen digitale vaardigheden;

– steun geven bij het ontwikkelen van (online) leermateriaal;

– didactische tips geven voor het leren, aan de hand van uitgewerkte voorbeelden;

– aanwijzingen geven voor evaluatie en het meten van voortgang.

Het doel van de handreiking is niet om voor te schrijven hoe cursussen digitale vaardigheden ingericht moeten worden; het document dient met name als inspiratie voor docenten en onderwijsaanbieders digitale vaardigheden.

> Lees de handreiking digitale vaardigheden

Ga naar de bovenkant