Handreiking rekenen

‘De Handreiking rekenen sluit aan op de Standaarden en eindtermen ve. In de uitwerking van de producten speelt het domein Getallen een andere rol dan de andere drie domeinen. In de ve is het rekenonderwijs gericht op het toepassen en gebruiken van rekenvaardigheden in diverse situaties. Daarbij is basiskennis uit het domein Getallen ondersteunend. De voortgang op dit domein wordt niet apart bijgehouden, maar is verwerkt in de andere drie meer ‘toegepaste’ domeinen. Omdat een deelnemer uit de volwasseneneducatie zelf bepaalt welke hulpmiddelen (bijvoorbeeld, rekenmachine, computer, pen en papier) hij gebruikt, is hierover in de producten nagenoeg niets opgenomen.

In deze handreiking treft u voor rekenen de volgende producten aan:

  1. voorbeeldopgaven
  2. voortgangsschema’s en overzichten’ (CINOP)

> Lees handreiking 

 

Ga naar de bovenkant