Handreiking taal

De Handreiking taal sluit aan bij de Standaarden en eindtermen ve op één uitzondering na. In de Standaarden en eindtermen ve zijn ook de mondelinge vaardigheden uitgewerkt op Instroomniveau. Omdat NT1-leerders in de praktijk voor wat de mondelinge vaardigheden betreft, doorgaans minimaal niveau 1F beheersen, is niveau Instroom voor de mondelinge vaardigheden in de handreiking niet uitgewerkt. De mondelinge vaardigheden zijn alleen daar uitgewerkt, waar dit relevant is voor de afbakening met het bovenliggende niveau, 1F. In de Handreiking treft u de volgende instrumenten aan:

1 Voorbeeldsituaties

2 Voorbeelden

3 Voortgang en stappenplan

4 Kenmerken van de niveaus voor deelnemers

5 Kenmerken van de niveaus voor begeleiders van deelnemers (niet-onderwijsgevers)
(CINOP)

> Lees de handreiking 

 

 

 

Ga naar de bovenkant