Het belang van rekenen en gecijferdheid in een leven lang leren

‘Deze publicatie richt zich op het deel van laaggeletterdheid dat te maken heeft met cijfers. Met de kwantitatieve kant van de maatschappij dus. We bedoelen dan niet het maken van rekensommetjes, maar we bedoelen de situaties in ons dagelijks leven waarin getallen, maten en verbanden een rol spelen. We noemen dat gecijferdheid. Volwassenen die hier problemen mee ondervinden in hun dagelijkse leven noemen we laaggecijferd. Naar schatting zijn anderhalf miljoen mensen in Nederland laaggecijferd. Dit levert grote problemen op in hun eigen dagelijkse leven, maar levert ook problemen op voor onze maatschappij.’ ( Stelwagen & Hoogland, 2015)

 

> Lees publicatie

 

Auteurs: Risnke Stelwagen en Kees Hoogland

In opdracht van het Steunpunt Taal & Rekenen Volwasseneneducatie (2015) 

Ga naar de bovenkant