Kennissynthese Gezondheidsvaardigheden

Niet voor iedereen vanzelfsprekend

‘Van Nederlandse burgers en patiënten wordt steeds meer verwacht dat zij een actieve rol op zich nemen in de zorg voor hun eigen gezondheid en ziekte en die van hun naasten. Niet iedereen is daar even goed toe in staat. Sommige mensen ontbreekt het aan de juiste kennis en informatie en aan de vaardigheden om die informatie te krijgen. Soms zijn er andere belemmeringen om actief en betrokken te zijn, zoals een gebrek aan zelfvertrouwen om vragen te stellen aan de zorgverlener, het ontbreken van motivatie om gezonder te leven of omdat men liever heeft dat de arts voor hen beslist. Al deze competenties vallen onder de noemer ‘gezondheidsvaardigheden’.’ (Rademaker, 2014)

> Lees het artikel

 

 

Auteur: Jany Rademakers (2014)

 

Ga naar de bovenkant