Opbrengsten in beeld

Rapportage aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-2010

‘Deze rapportage geeft voor het eerst sinds het eerste Nederlandse grootschalige onderzoek naar laaggeletterdheid in 1994, inzicht in de actuele stand van zaken rondom dit thema. In dit op wetenschappelijk onderzoek gestoelde rapport, zijn niet eerder gepubliceerde resultaten opgenomen van (inter)nationaal onderzoek naar de omvang en de aard van laaggeletterdheid in ons land. Daarnaast komen achtergronden, doelstellingen, aanpak en belangrijkste opbrengsten van het Aanvalsplan aan bod.’ (CINOP, 2011)

> Lees rapportage

 

 

Paul Steehouder en Marli Tijssen
CINOP (2011)

Ga naar de bovenkant