Rekenwijzer AKA

Rekenen voor de AKA-opleiding en andere niveau 1-opleidingen

‘Deze Rekenwijzer AKA is in de periode september 2009 – maart 2010 ontwikkeld door de Werkgroep Rekenen AKA, in opdracht van het Steunpunt Taal & Rekenen mbo en MBO 2010. De opdracht aan de werkgroep spitste zich expliciet toe op het aanleren, onderhouden en gebruiken van rekenvaardigheden binnen de AKAopleidingen. Het rekenonderwijs in deze opleidingen is gericht op redzaamheid en functioneel gebruik van rekenen, ook wel gecijferdheid genoemd.’ (Wijers, Hoogland, Jonker, 2010)

> Lees Rekenwijzer

 

Auteurs: Monica Wijers, Kees Hoogland, Vincent Jonker

In opdracht van het Steunpunt Taal & Rekenen mbo en procesmanagement MBO (2010) 

Ga naar de bovenkant