Samen werken aan volwasseneneducatie

Betrokkenheid van samenwerkende partijen

‘Burgers, wij allemaal dus, moeten meedoen in de samenleving. Daar is iedereen het wel over eens. De gemeenten in Nederland hebben daarin een taak. Door decentralisatie van overheidstaken is nu ook ‘participatie’ op hun bordje komen te liggen. In het kader van participatie op de arbeidsmarkt was er al het participatiebudget, nu staat het sociaal deelfonds op stapel. De volwasseneneducatie wordt in toenemende mate een onderdeel van breder participatiebeleid. Hoe gaan gemeenten dat organiseren? Welke partners nemen ze daarvoor in de arm?’ (Rozema, 2014)

> Lees het artikel

 

 

Auteur: Marion Rozema
Canon beroepsonderwijs & ECBO (2014)

 

Ga naar de bovenkant