Standaarden en eindtermen ve

‘Met ingang van 1 januari 2013 gelden voor de opleidingen Nederlandse taal en rekenen voor de volwasseneneducatie wettelijk vastgestelde standaarden en eindtermen. Met de standaarden en eindtermen kan het niveau van volwassen leerders op het gebied van Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden in beeld gebracht worden. De basis van de standaarden en eindtermen wordt gevormd door het Referentiekader taal en rekenen (Meijerink 2010). Dit is de wettelijke standaard voor het onderwijs in taal en rekenen in Nederland. De standaarden en eindtermen corresponderen tevens met de niveaus van het Nederlandse Kwalificatiekader.’ (CINOP, 2012)

> Lees het onderzoek

 

 

Bron:CINOP (2012)

 

Ga naar de bovenkant