Utrechters digivaardig?

Analyse van de digitale participatie van Utrechters

Digitale vaardigheden is een onderwerp dat breed leeft. Landelijk en ook in Utrecht. De gemeenteraad heeft in een motie verzocht om meer duidelijkheid te geven in de digitale vaardigheden met een doorkijk naar de Utrechtse bevolking. Uit onderzoek weten we dat niet iedereen digitaal participeert. Dit hangt sterk samen met toegang en motivatie. Maar ook met de mate van geletterdheid, opleiding, leeftijd en het al dan niet hebben van een handicap. Tegelijkertijd zien we in de Utrechtse samenleving een sterke kracht om elkaar te helpen als er problemen zijn met internetgebruik, zowel dichtbij (partner, vrienden) als van organisaties.

 

Naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad van Utrecht is een onderzoek uitgevoerd naar digitale vaardigheden. Het onderzoek heeft als doel inzicht bieden in de digitale vaardigheden van Utrechters en oplossingsrichtingen om de digitale vaardigheid te vergroten. Om deze vraag te beantwoorden zijn:

  • wetenschappers en bestaande onderzoeken geraadpleegd,
  • zijn in de jaarlijkse Inwonersenquête vragen gesteld over internetgebruik aan 3.000 Utrechters,
  • is informatie over het beleid van enkele andere organisaties verzameld,
  • zijn interviews gehouden met bedrijven en organisaties over hun aanpak,
  • zijn gesprekken gevoerd met (doelgroep)organisaties en betrokkenen over hun internetgebruik en ervaren knelpunten,
  • heeft een verkenning plaatsgevonden naar de verschillende rollen van de gemeente Utrecht waarbij digitale vaardigheden relevant zijn. (Gemeente Utrecht, 2015)

 

> Lees Utrechters digivaardig? Analyse van de digitale participatie van Utrechters

 

Uitgave:
Afdeling Onderzoek
Gemeente Utrecht

Rapportage:
Anne Slob, Geisje Hoetjes, Margriet de Haan, Pascal van der Bol & Robin Tromp

 

Ga naar de bovenkant