Vrijwilligers in educatieve trajecten

Rollen, taken en competenties

In opdracht van het ministerie van OCW heeft CINOP onderzoek gedaan naar de inzet van vrijwilligers in educatieve trajecten voor Nederlandstalige laaggeletterden. Inzicht in rollen, taken en verantwoordelijkheden van vrijwillige ondersteuning bij taalleren is belangrijk in een tijd waarin, onder andere door wijzigingen in de WEB, de druk op middelen toeneemt. De onderzoeksvraag die in deze rapportage centraal stond, luidt:

Welke rollen, taken en verantwoordelijkheden kunnen vrijwilligers in educatieve trajecten vervullen en welke condities zijn hierbij randvoorwaardelijk?

 

> Lees Vrijwilligers in educatieve trajecten

 

Auteurs: Marieke Hanekamp en Ieteke Bos (2012)

 

Ga naar de bovenkant