Wat maakt leren van laaggeletterde volwassenen effectief en hoe kunnen leereffecten gemeten worden?

Resultaten van een literatuuronderzoek

‘Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW en kan gezien worden als een start om te komen tot verbreding en verdieping van de kennisbasis over laaggeletterdheid. Een kennisbasis ordent bestaande kennis én kennishiaten in relatie tot laaggeletterdheid. Het geeft een zo volledig mogelijk overzicht van (internationale) wetenschappelijke literatuur en onderbouwde ervarings- en praktijkkennis over laaggeletterdheid.’ (Steehouder, 2013)

> Lees het onderzoek

 

Auteur: Paul Steehouder
CINOP (2013)

 

Ga naar de bovenkant