Druk en volop in beweging! Zo was 2018 voor Oefenen.nl. We maken twee nieuwe Klik & Tik-programma’s. We introduceren Webhulp Jomi. Zij legt in Klik & Tik. De start in makkelijke taal uit hoe de computer werkt. En ze spreekt ook nog eens Arabisch. 
Daarnaast gaat een wens van bibliotheken in vervulling. Samen met bibliotheken ontwikkelen we de Klik & Tik. De Tablet. En met de gemeente Den Haag en inhoudsdeskundigen maken we het programma Groen Doen over duurzaam wonen en leven. We steken Station Nederlands en Lees & Schrijf! Geld en rekenen in een nieuw jasje. 


450.000 accounts
Ook dit jaar vinden heel veel nieuwe mensen de weg naar Oefenen.nl. Ruim 66.000 nieuwe mensen maken een account aan. In totaal hebben 450.000 mensen een account op Oefenen.nl. Dit jaar halen er 26.000 mensen een certificaat. Dat zijn er 2.000 meer dan vorig jaar. Ruim 460 organisaties hebben een licentie op Oefenen.nl.  
 

Krachten bundelen
In 2018 verrijken we ons met kennis. We vragen acht deskundigen op het gebied van data, marketing en technologie om laagopgeleiden rechtstreeks te bereiken. Met dit kersvers opgerichte Comité van Aanbeveling en Advies bundelen we de krachten om nog meer mensen te bereiken die anders niet meer mee kunnen komen in de snel veranderende samenleving. 


Samenwerken
En dan al die nieuwe vruchtbare samenwerkingen. We krijgen voor de uitbreiding van Klik & Tik-reeks middelen van de Rabobank Foundation en het ING Nederland fonds. Het ING Nederlands fonds is enthousiast en zo worden ook wij een van hun 25 partners om mensen digitaal vaardiger te maken. Deze optimistische berichten zetten zich alweer voortvarend door in 2019. Er poppen talrijke nieuwe ideeën op. We gaan nieuwe samenwerkingen aan, onderzoeken nieuwe kansen, verbeteren onze data-analyse en zien uit naar het maken van nieuwe programma’s. 

Daar zijn we trots op. Download hier ons jaaroverzicht.