Stichting Digisterker en Oefenen.nl hebben samen een hand-out opgesteld. Hierin staan tips en adviezen hoe je een doorgaande leerlijn vorm kunt bieden aan mensen die moeite hebben met de computer en de digitale overheid.
> Download hier de hand-out

Veel bibliotheken zetten zowel het programma Klik & Tik van Oefenen.nl als Werken met de e-overheid van Stichting Digisterker in. Het doel hiervan is om mensen vertrouwder te maken met de computer. Beide programma’s verschillen van elkaar en worden vaak apart aangeboden. Echter, beide programma’s zijn zinvol voor mensen die moeite hebben met de computer en met websites van de overheid.

Door beide programma’s achter elkaar te plannen, werken mensen stap voor stap aan het digitale zelfvertrouwen. Eerst door ervaring op te doen in de vertrouwde en veilige omgeving van Oefenen.nl. En om daarna met het programma ’Werken met de e-overheid’ van Stichting Digisterker de stap te kunnen maken naar ’in het echt doen’.

Cursisten die doorstromen zijn gebaat bij een soepele overstap van het ene naar het andere programma. De hand-out van Stichting Digisterker en Oefenen.nl geeft tips aan bibliotheekmedewerkers en vrijwillige docenten en begeleiders hoe je dit goed kunt organiseren.


Meer informatie:

Chantal Venema, Stichting Digisterker, info@digisterker.nl
Anne-Lies Schrijvers Oefenen.nl, info@oefenen.nl