Ben jij docent, beleidsmaker, onderzoeker of vrijwilliger en betrokken bij volwasseneneducatie? Dan hebben we goed nieuws! In september lanceren we samen met Uitgeverij Eenvoudig Communiceren het handboek Leren in de educatie, lesgeven, begeleiden en faciliteren. In dit boek krijg je door de verschillende artikelen een actueel en breed beeld van het NT1-veld. Zowel op het gebied van de inhoud, doelgroep, kwaliteit en van de ontwikkelingen in de volwasseneneducatie. Het boek volgt het Handboek NT1 uit 2009 op.

> Lees hier meer over Leren in de educatie