Vanaf september 2020 stelt de overheid dat elke website in het sociale domein digitaal toegankelijk moet zijn. Met als belangrijkste reden: Voor mensen met een beperking maakt het dingen mogelijk en voor mensen zonder een beperking dingen juist extra makkelijk. Toegankelijkheid raakt veel groepen. Uiteindelijk moet een toegankelijke website bijdragen aan een digitaal inclusieve samenleving. En daar staan we als Oefenen.nl voor.

‘Ondanks dat toegankelijkheid niet wordt vereist voor educatieve sites zoals die van Oefenen.nl nemen wij toegankelijkheid uiteraard wel serieus’, vertelt Mark Siebeler, directeur van Emmia en bouwer van de programmatool op Oefenen.nl. Er is een verzameling van richtlijnen (Digitoegankelijkheid) die ervoor moet zorgen dat een website voor iedereen gebruiksvriendelijk is. Het gaat om principes zoals waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust. We hebben de handschoen opgepakt en afgelopen najaar de richtlijnen meegenomen toen we de programma’s ook in een nieuw jasje staken. Twee vliegen in een klap dus.’

Principe 1 Waarneembaar
‘Vooral het lettertype bepaalt hoe goed je tekst kunt waarnemen. Dat effect heeft de letter Source Sans Pro. Een ‘open’ letter met veel witruimte. Dat geldt ook voor woorden, regels en alinea’s. Daar moet voldoende witruimte tussen zitten. De tekst blijft scherp bij inzoomen. Ook bekeken we het kleurgebruik en het contrast op elk type scherm. Als het nodig was, pasten we dat aan.
Wat er nog meer is aangepast? We hebben nog eens goed gekeken naar de knoppen. Die hebben nu tekst, zoals ‘ok’ en ‘verder’. En bij de oefeningen en bij resultaten is er bij een goed of fout antwoord naast kleur ook een vinkje gebruikt. Dat geeft een duidelijker onderscheid.
In de richtlijnen wordt er gesteld dat video’s niet automatisch afspelen. Bij Oefenen.nl zet je video’s zelf aan door op een knop te drukken. En nog een verbetering: de nieuwe video’s hebben ondertiteling.’

Principe 2: Bedienbaar
‘Onder bedienbaar vallen dingen zoals: de site moet je alleen en enkel kunnen bedienen met een toetsenbord. Dat geldt helaas niet voor de oefenprogramma’s. Een muis of touchscreen is noodzakelijk om goed met de programma’s te werken. Ook stelt de overheid, je moet de deelnemer helpen om te focussen binnen de pagina. Bij oefeningen waarbij getypt moet worden, houden we daar zeker rekening mee.’

Principe 3: Begrijpelijk
‘In de oefenprogramma’s maken we gebruik van vooraf opgenomen audio waarbij de tekst goed en duidelijk wordt uitgesproken. We vinden het belangrijk dat de deelnemer direct weet wat hij moet doen. De navigatie door de programma’s is helder en consistent. Er staan duidelijke instructies bij de invoervelden en is het zichtbaar als je een fout maakt. Oefenen.nl werkt met eenvoudig taalgebruik.’

Conclusie na dit gesprek
Oefenen.nl voldoet nog niet aan alle richtlijnen. We zijn uiteraard uiterst scherp op begrijpelijke en goed leesbare informatie met een mooie afwisseling van audio en video. We vragen deelnemers tijdens onze usability onderzoeken wat zij van de site en oefeningen vinden. Tussentijds horen we van docenten en begeleiders terug als er oefeningen last hebben van technische haperingen of inhoudelijk aangepast moeten worden. Het is goed om ons bewust zijn van een toegankelijke site en met die bril op naar de site te kijken.