Vanaf nu hoef je geen licentie meer op Oefenen.nl te hebben om met Lees en Schrijf! Spelling en Grammatica aan de slag te gaan. Iedereen kan er mee oefenen. Lees en Schrijf! Spelling en Grammatica bestaat uit drie programma’s. Geschikt voor niveau instroom, 1 F of 2F. Je oefent met spelling, werkwoorden, teksten en zinnen, leestekens en begrippen. Als je het programma goed afrondt, kun je een certificaat aanvragen. 

Lees en Schrijf! Spelling en Grammatica vervangt Lees en Schrijf. Extra oefeningen omdat die nog in Flash draaide.

Bekijk Lees en Schrijf! Spelling en Grammatica