ITTA UvA en Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl lanceren TaalKlik. TaalKlik is aanvullend lesmateriaal bij het programma Klik & Tik. De basis. Met Klik & Tik. De basis leren (jong) volwassenen in stapjes digitale vaardigheden. Uit de praktijk blijkt dat mensen die moeite hebben met Nederlands of met lezen en schrijven, vaak ook moeite hebben met het (Engelse) jargon dat hoort bij digitale vaardigheden, zoals cookies accepteren, inbox, scrollen en inloggen. Daardoor kunnen zij de inhoud van Klik & Tik. De basis niet goed begrijpen en niet met succes afronden. Het lesmateriaal TaalKlik is gemaakt voor NT2-groepen met taalniveau rond A2 en NT1-groepen rond 1F die digitaal vaardiger willen worden.
Het lesmateriaal is ontwikkeld met subsidie van het actieprogramma ‘Tel mee met Taal’ van de ministeries van OCW, BZK, SZW en VWS. Regioplan is verantwoordelijk voor de monitoring.

Lesmateriaal voor elf groepslessen
TaalKlik bestaat uit lesmateriaal voor elf groepslessen. In het lesmateriaal staat de leerwens van de deelnemers centraal. Een begeleider krijgt praktische handvatten voor de aanpak van elke les. Elke les is opgebouwd volgens het VUT-model. ‘Bij het VUT-model ligt de nadruk op voorbereiden, uitvoeren en terugkijken’, zegt Esra van Arker, adviseur bij ITTA en een van de makers van TaalKlik. ‘Begeleiders besteden tijdens de lessen aandacht aan wat digitale vaardigheden zijn en de leervraag van de cursisten. Uiteraard komt ook een digitale woordenlijst aan bod en krijgen deelnemers oefeningen voor thuis.’

 Meer zelfvertrouwen
Acht organisaties waarin bibliotheken, ROC’s en Taalaanbieders vertegenwoordigd waren, deden in 2022 mee aan de pilot van TaalKlik. Cursisten begrijpen beter wat ze oefenen’, zegt Anne-Lies Schrijvers, projectleider bij Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl. ‘Zij krijgen meer zelfvertrouwen, kunnen digitale handelingen zelfstandiger uitvoeren en ontdekken nieuwe dingen die zij willen leren.’

Herkenning binnen de groep
‘Cursisten zijn blij met het materiaal, vooral met de woordenlijst. Dan kunnen ze thuis die woorden nog een keer oefenen’, zegt Jorien Overeem, Onderwijsadviseur NLTraining die meewerkte aan de pilot. ‘Cursisten gaven ook aan dat zij het interessant vonden om in een vaste groep te leren, omdat zij hoorden waar andere cursisten tegenaan liepen. Herkenning is belangrijk. En vergeet de gezelligheid tijdens de lessen niet. Gezelligheid helpt het leren, dan komen cursisten graag terug’.

TaalKlik beschikbaar voor klanten Oefenen.nl
Het materiaal van TaalKlik is voor iedereen met een licentie op Oefenen.nl beschikbaar in het Volgsysteem van Oefenen.nl.
Interesse in een licentie? Bekijk hier ons aanbod.

Meer weten over TaalKlik? Lees hier meer.

 

Over Oefenen.nl
Oefenen.nl is een online leeromgeving waar (jong)volwassenen kunnen oefenen met taal, rekenen en computervaardigheden en internet. Ook leren ze over omgaan met geld, opvoeding en gezondheid. Oefenen.nl is een laagdrempelige manier van leren want het programma kan individueel en in eigen tempo worden gevolgd. Bibliotheken, ROC’s en andere instanties werken met betaalde licenties en kunnen cursisten begeleiden via een Volgsysteem. Ook thuis kunnen volwassenen oefenen en een account aanmaken. Oefenen.nl gelooft in een wereld waarin iedereen kan meedoen.


Over ITTA UvA
ITTA UvA is een kennisinstituut voor Nederlands als eerste en tweede taal en zet zich in voor goede taalvaardigheid voor iedereen. Taalonderwijs is een belangrijke sleutel tot ontwikkeling op sociaal, persoonlijk en maatschappelijk vlak. Met hun ervaring en kennis over taalontwikkeling en taalonderwijs wil het ITTA iedereen die sleutel geven: jong én oud, praktisch én theoretisch opgeleiden, Nederlandstaligen en anderstaligen.

+++

Noot voor de media – niet voor publicatie

Voor informatie over Oefenen.nl en beeldmateriaal voor gebruik in de media kunt u contact opnemen met Lies Petersen, communicatieadviseur van Oefenen.nl, telefoon: 06 – 14 41 48 63.