‘Leren in context vind ik goed bij de doelgroep passen.’

‘Het aantal laaggeletterden neemt alleen maar toe. En zeker onder jongeren. Daar staan we als hoog ontwikkelend land niet bij stil.’ Zo trapt Liesbet van Zoonen, hoogleraar sociologie bij de Erasmus Universiteit en decaan van de opleiding van de promovendi van vijf faculteiten het interview af. Liesbet is sinds februari toegetreden tot de Raad van Toezicht van Oefenen.nl en vertelt wat zij voor Oefenen.nl wil en kan betekenen.

 

Hoe kan het dat laaggeletterdheid toeneemt?
‘Laaggeletterdheid heeft allerlei vormen. Niet goed kunnen reizen met het openbaar vervoer, geld pinnen. Er wordt onder jongeren minder gelezen. Daarmee verdwijnt een bepaalde vorm van verbeelding. Jongeren zijn wel digitaal vaardig, maar als burger missen zij soms vaardigheden.’ Sommigen weten niet precies wat de overheid is, wat het verschil is tussen de provincie en het Rijk. Dat heeft invloed op het maatschappelijk functioneren.

 

‘Ik heb mij als taalmaatje aangeboden en ontdekte Oefenen.nl.’

 

Wanneer kwam je in aanraking met Oefenen.nl?
‘In de vluchtelingencrisis vijf jaar geleden heb ik een Syrisch gezin ‘geadopteerd’. Twee heel jonge mensen van 19 en 21 jaar met een baby. Zij hadden de leeftijd van mijn eigen twee kinderen. Ik heb mij als taalmaatje aangeboden. Het is onwijs leuk om te zien hoe zij Nederlands hebben geleerd. Ze spraken geen Engels, dus ze hadden geen enkel houvast. Jamal, de jongen heeft zich zo verschrikkelijk snel op alles gestort. Die heeft naast zijn gewone taallessen, ook Nederlands geleerd met Oefenen.nl en zijn inburgering gehaald.’

Welk thema van Oefenen.nl spreekt jou vooral aan?
‘Ik houd erg van taal. Dat gun ik iedereen. Dat je je taal zo kunt gebruiken, dat je je goed kunt uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk. Aan de andere kant ben ik niet zo goed in rekenen. Daar ben ik slordig in, daar zou ik zelf wat van kunnen opsteken. Ik houd vooral van het informele leren van Oefenen.nl. Leren in de context vind ik goed bij de doelgroep passen. Het is maatwerk. Iedereen kan met zijn eigen inhoudelijke vraag aan de slag. Al die alternatieve vormen om iets te leren, vind ik mooi.’

Welke trends zie jij in volwasseneneducatie?
‘Vooral in het hoger onderwijs zal na deze crisis blended leren, dus een combinatie van online en offline, blijven bestaan. Dat kan voor Oefenen.nl relevant zijn. De doelgroep moet digitaal vaardig worden en meer vertrouwd raken met online leren. Het is goed om te weten dat het aanbod van Oefenen.nl ook op mobiel werkt en ‘responsive’ is. Inmiddels kan bijna iedereen wel een mobiel bedienen.’

 

‘Weten welke problematiek er bij gemeenten speelt, dat is belangrijk’

 

Welke deuren wil jij voor Oefenen.nl openen of op een kier zetten?
‘Ik kom door mijn brede netwerk en nevenfuncties die heel divers zijn verschillende mensen tegen. Ik zit in de Raad van Advies bij het CBS, ik ben net afgezwaaid bij de Raad voor Cultuur. Ook vanuit mijn onderzoek voor *BOLD Cities werk ik veel samen met gemeenten. Het is goed om te weten welke problematiek er bij gemeenten speelt en juist die hebben vooral baat bij Oefenen.nl.’

En tot slot: Wat is jouw gemiddelde schermtijd per dag?
‘Je kunt beter vragen wanneer zit je niet op een scherm. Alles is schermtijd! Ik kom aan 14-16 uur per dag. We hebben wel een regel, die komt overigens van onze twee zoons. Tijdens ons zondags ritueel kijken we samen voetbal en dan mag er geen tweede scherm bij want dat doorbreekt het samenzijn. Ja, dat zijn goede gasten hoor.’

 

* BOLD Cities is een samenwerkingsverband tussen Universiteit Leiden, Delft en Erasmus met als belangrijkste vraag: ‘Hoe kunnen we de digitale technologieën zoals grootschalig datagebruik die in de stad gebruikt wordt zodanig vormgeven dat burgers en bestuurders weten wat er gebeurt maar er ook controle op uit kunnen oefenen?