Oefenen.nl richt een Comité van Aanbeveling en Advies op. ‘Het is noodzakelijk om met andere partijen de krachten te bundelen om nog meer mensen te bereiken die anders niet meer mee kunnen komen in de snel veranderende samenleving’, aldus Ben Vaske, directeur van Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl.

We gaan samenwerken met organisaties en bedrijven die laagopgeleiden rechtstreeks bereiken met marketingkennis en technologie-oplossingen. Dit alles om een grote groep individuele leerders beter op maat te bedienen. Zo zullen wij samen een nieuwe markt voor volwassen educatie ontginnen.

Het Comité van Aanbeveling en Advies telt acht ambassadeurs die werkzaam zijn op zeer verschillende terreinen. Wij zijn positief verrast dat zij hun deuren openstellen en met ons willen meedenken. Dit zijn ze.

Rashid Azimullah
Rashid Leonard Azimullah; bedrijfskundig econoom, (internationale) carrière in de zakelijke dienstverlening o.a. telecom-, energie-, IT- en verzekeringssector. Grondlegger telecomprovider iBasis (VS); oprichter KPN-datacenter diensten (het huidige Cloud Services) Oud lid Raad van Toezicht en Auditcommissie VOS/ABB. Auteur boek Gebakken Cloud; omgaan met een unheimisch gevoel, medeauteur boek Goede Raad voor Commissarissen. Rashid is Partner bij NGL International -Executive Search en Consultancy, Lid van het bestuur Amerpodia -De Rode Hoed, Felix Merites, De Nieuwe Liefde en het Compagnietheater. Rashid helpt mens en bedrijf ’future proof’ te maken met zijn bedrijf RAAD-consultancy.

Anand Chowdhary
Anand Chowdhary is medeoprichter en ceo van Oswalds labs. Hij is één van de in het Financieel Dagblad genoemde 50 meest innovatieve jonge ondernemers en professionals van Nederland. Met de inzet van nieuwe technologieën wil hij internet voor iedereen toegankelijk maken. Daarbij richt hij zich bijvoorbeeld op senioren, slechtzienden en mensen met dyslexie. Hij studeert aan de Universiteit Twente.

Farshida Zafar
Farshida Zafar is docent recht en innovatie aan de Erasmus School of Law en Tech Leader van 2018. Zij transformeerde de avondopleiding met een door haar ontwikkelde blended-learningaanpak. Centraal voor haar staat ‘smart engagement’: hoe houden we studenten op een slimme manier betrokken bij de nieuwe onderwijsmethoden, hoe activeren, stimuleren en bereiden we studenten voor op een constant veranderende wereld’

Astrid Oosenbrug
Astrid Oosenbrug was van 2012-2017 lid van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer met de portefeuilles ICT bij de overheid, Overheidsdienstverlening, TeleCommunicatie, Privacy en Auteursrecht. Zij adviseert over informatietechnologie, digitale infrastructuur, Ethisch hacken en Open Source. Daarnaast coacht Astrid jongeren met 21-eeuwse vaardigheden die, net als haar, autodidact zijn.

Judith Timmermans
Judith Timmermans is als zelfstandig trainer werkzaam binnen de re-integratie. Zij is gespecialiseerd in het trainen van verschillende doelgroepen: jongeren, 55plussers, inburgeraars, ex-gedetineerden. Ontwikkelde de Sterk naar Werk-training om mensen uit een uitkering te krijgen.

Boudewijn Wijnands
Boudewijn Wijnands is ceo en oprichter van Deedmob, een online platform dat vrijwilligers, goede doelen en bedrijven met interesse in vrijwilligerswerk met elkaar verbindt. Sinds de oprichting in 2017 zijn ruim 500 goede doelen met 850.000 vrijwilligers met elkaar verbonden. Door het Financieel Dagblad genoemd als een van de 50 talenten die de toon zetten. Genomineerd voor de Europese Euronews prijs ‘European Innovator of the Year’.

Larissa Zegveld
Larissa Zegveld is directeur/bestuurder bij Wigo4it, de coöperatie van de sociale diensten in de vier grote steden voor ict. Haar passie is het belang van informatie in de participatie- en informatiesamenleving. Zij is ook ambassadeur van De Gebruiker Centraal, een community voor professionals die bezig zijn met de online dienstverlening van de overheid. Als blogger voor iBestuur blogt zij over de maatschappelijke informatievoorziening en innovatie en samenwerking binnen de overheid.

Liesbet van Zoonen
Liesbet van Zoonen is hoogleraar Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2016 is zij wetenschappelijk directeur van het Leiden-Delft-Erasmus Centrum voor BOLD Cities en medeverantwoordelijk voor de Kenniswerkplaats Urban Big Data in Rotterdam. Zij is lid van de Raad voor Cultuur, voorzitter van de Raad van Toezicht van Waag Society en van CLICKNL, het kennis- en innovatieplatform van de Creatieve Industrie. Zij doet onderzoek naar media, populaire cultuur en nieuwe digitale technologieën. Daarbij gaat het altijd om het perspectief van de gebruiker.