Hoe kan het dat de doelgroep Nederlandssprekende laaggeletterden volgens alle bekende cijfers heel groot is, terwijl de deelname aan cursussen laag is. In De doelgroep in beeld. Werving van Nederlandssprekende laaggeletterde volwassenen, het derde artikel uit de reeks Leren in de educatie, Lesgeven, begeleiden & faciliteren, geeft Marian Janssen – de Goede aan wat er misgaat in de werving en welke oplossingsrichtingen er zijn. Het artikel gaat in op de beeldvorming over de doelgroep, de werving van deze groep en het cursusaanbod. Met een pleidooi voor een totaalaanpak.

> Lees hier Artikel 3 Leren in de educatie


Over de auteur

Portretfoto

Marian Janssen – de Goede: ‘Deze spiegel houd ik je voor. We kunnen ze namelijk bijna niet vinden; de Nederlandse laaggeletterden. Ze blijven liever uit beeld. Ik wil ze graag een gezicht geven’. Marian Janssen-de Goede is eigenaar van het bedrijf ‘Zet een Punt’. Vanuit jarenlange ervaring in het volwassenenonderwijs, met name NT1, geeft ze advies en heeft ze een rol als verbinder, projectmanager en ontwikkelaar. Ze implementeert scholingstrajecten en draagt zorg voor een structurele verankering van deze trajecten binnen organisaties. Marian Janssen – de Goede is de ontwikkelaar van KLASSE!

 

 

 


> Lees meer over Leren in de educatie