Voor iedereen die verder wil oefenen na Het leesplankje 1 en 2 is er nu ook Het leesplankje 3. Deelnemers leren moeilijke letters, klanken en woorden. Zoals nieuw of markt, chips of leeuw. En woorden als dicht, schrijven, spreekuur en nieuws. Het gaat om de letters ch – aai/ooi/oei – c – uw/ieuw/eeuw – sch – rst/rts/rkt – spr/str. En met woorden die uit een andere taal komen zoals taxi of yoghurt. Het leesplankje 3 heeft 11 hoofdstukken en is gemaakt voor iedereen met een andere taalachtergrond, NT2: niveau A1-A2b maar ook voor NT1: Instroomniveau. Dat noemen wij dus goed nieuws. Kijk maar eens hoe je dat uitspreekt.

> Naar Het leesplankje 3

 

Uitbreiding Het leesplankje 1 en 2 met herhalingshoofdstuk

Het leesplankje 1 en 2 krijgen allebei een nieuw hoofdstuk. Het gaat om een herhalingshoofdstuk waarbij de klanken die in het programma geoefend zijn door elkaar worden herhaald. Zo oefent een deelnemer nog een keer de klanken. Want herhalen helpt.