Je hoort ook in Nederland steeds meer de Engelse taal. Wil je online Engels oefenen? Taalklas.nl Engels is een programma Engels voor beginners.

Engelse woorden leren 
Je leert de Engelse woorden uitspreken, lezen en schrijven. En je leert korte Engelse zinnen. De woorden en zinnen zijn dezelfde als in de Nederlandse Taalklas.nl. De Engelse woorden gaan ook over het huis, het lichaam, het weer, vrienden en familie, eten, op school, het verkeer, de winkel en vrije tijd.
(De oefeningen zijn Engels, de video’s zijn in het Nederlands.)