Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl en Uitgeverij Eenvoudig Communiceren presenteerden 9 september het boek ‘Leren in de educatie, lesgeven, begeleiden en faciliteren’. Het praktische boek is waardevol voor iedereen die werkt in het volwassenenonderwijs.

Het boek ‘Leren in de educatie, lesgeven, begeleiden en faciliteren’ is een boek met artikelen over volwassenen in de context van een leven lang ontwikkelen. Directeur Rashid Azimullah van Expertisecentrum Oefenen.nl overhandigde op 9 september het eerste exemplaar aan Jonne Groot, Projectleider actieprogramma Tel mee met Taal van het ministerie van OCW.

Rashid Azimullah overhandigt het boek aan Jonne Groot

Vernieuwd ‘handboek’
De volwasseneneducatie is de afgelopen tien jaar sterk veranderd. “Door online leren, de aandacht van de overheid voor laaggeletterdheid en doordat vrijwilligers steeds belangrijker worden bij de ondersteuning van docenten”, zegt creatief directeur Ben Vaske van de Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl. Hij is een van de initiatiefnemers van de ontwikkeling van de artikelen in ‘Leren in de educatie’. “Dus hebben we experts gevraagd om in te gaan op de verschillende aspecten van volwasseneneducatie. In de artikelen komen zowel theorie als praktijkvoorbeelden aan bod.”

Ben Vaske, creatief directeur Oefenen.nl en Ralf Beekveldt, directeur van Uitgeverij Eenvoudig Communiceren

Breed beeld van aspecten NT1-veld
In het boek staan 22 artikelen over vragen zoals: Hoe toets je volwassenen? Hoe leer je volwassenen werken met nieuwe media? Hoe geef je les in basisvaardigheden aan mensen met Nederlands als moedertaal, maar die toch de basis missen (NT1’ers)? Hoe leer je ze beter lezen en schrijven? Wie is de doelgroep precies en wat zijn de cijfers rondom laaggeletterdheid? Al deze vragen worden beantwoord in ‘Leren in de educatie’.

Dit boek geeft een breed beeld van de aspecten van het NT1-veld en staat vol met praktische tips. “Deze bundel artikelen geven een compleet en actueel beeld van volwasseneneducatie”, zegt projectleider Jonne Groot van actieprogramma Tel mee met Taal van het ministerie van OCW.

De 22 artikelen zijn voor iedereen gratis te lezen op de website van Oefenen.nl. “Maar veel mensen vinden het prettig om de artikelen gebundeld te hebben”, aldus Vaske. “Daarom brengt Uitgeverij Eenvoudig Communiceren ‘Leren in de educatie’ ook in boekvorm uit. Het is een aanrader voor iedereen die werkt met de NT1-doelgroep: van docenten, onderzoekers en beleidsmedewerkers tot professionals in de basiseducatie, vrijwilligers en bibliotheken.”

De artikelen zijn gefinancierd door het Steunpunt Basisvaardigheden, EPALE NL, Fonds 1818, Kaderregeling OCW, SZW en VWS, Stichting Dioraphte, Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl en Uitgeverij Eenvoudig Communiceren.

> Meer over Leren in de educatie

Auteurs, redacteurs, vormgever, initiatiefnemers, Uitgeverij Eenvoudig Communiceren en Jonne Groot 

+++

Oefenen.nl
Oefenen.nl is een online leeromgeving waar (jong)volwassenen kunnen oefenen met de basiskennis en vaardigheden van taal, rekenen en digitale vaardigheden. Ook leren ze over omgaan met geld, opvoeding en gezondheid. Oefenen.nl is een laagdrempelige en interactieve manier van leren want mensen kunnen de leeromgeving individueel en in eigen tempo gebruiken. Ze kunnen zelf thuis gebruik maken van de programma’s op Oefenen.nl. Bibliotheken, scholen en andere instanties werken met licenties en kunnen cursisten begeleiden via een Volgsysteem.
Informatie: www.oefenen.nl

+++

Uitgeverij Eenvoudig Communiceren
‘Lezen is voor iedereen’ Dat is het motto van Eenvoudig Communiceren. Al meer dan 25 jaar geeft Uitgeverij Eenvoudig Communiceren boeken en kranten uit in eenvoudig, begrijpelijk Nederlands. Speciaal voor jongeren en volwassen die niet zo sterk zijn in lezen. Speciaal voor jongeren en volwassen die niet zo sterk zijn in lezen. Ook is Eenvoudig Communiceren de uitgever van alle papieren publicaties van Oefenen.nl. In Nederland hebben maar liefst 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Met haar toegankelijke uitgaven zet Eenvoudig Communiceren zich continu in voor het vergroten van de zelfredzaamheid van minder geoefende lezers en voor het bevorderen van leesplezier.
Informatie: www.eenvoudigcommuniceren.nl

 

Noot voor de media – niet voor publicatie

Voor informatie over Oefenen.nl en of vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met Lies Petersen, communicatieadviseur van Oefenen.nl, telefoon: 06 – 14 41 48 63. Alle beelden zijn rechtenvrij beschikbaar voor publicatie.

Voor informatie over Uitgeverij Eenvoudig Communiceren of vragen kunt u contact opnemen met Ralf Beekveldt, directeur van Eenvoudig Communiceren: 06 – 54 20 58 74.