In Reykjavik heeft Oefenen.nl de laatste projectbijeenkomst gehad van YouDigIT. Oefenen.nl is partner in het tweejarige project YouDigIT (een Erasmus+ project). In dit project wisselen we digitale tools uit die ingezet kunnen worden bij onderwijs aan laagopgeleide volwassenen. We werken samen met partners uit Bulgarije, Oostenrijk, Italië, IJsland, Duitsland en Nederland. Tools die bijvoorbeeld aan bod kwamen waren Quizlet, LessonUp, Kahoot, Zoom en Google Translate. Ook hebben we samen gekeken hoe je beter met je privacy kan omgaan. 

De bijeenkomst in Reykjavik was de laatste bijeenkomst van dit tweejarige project YouDigIT. In het najaar geven we een internationaal webinar met tips over de geteste tools.