Wil je meer weten over meten en evalueren in de volwasseneneducatie? Praat dan op 10 november van 15:00-17:00 uur mee tijdens de Online Kenniskamer van Regioplan en Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl met Yannick Bleeker, auteur van Realistisch evalueren,een artikel uit de reeks Leren in de educatie, Lesgeven, begeleiden & faciliteren en Ben Vaske, een van de initiatiefnemers van Leren in de educatie en creatief directeur van Oefenen.nl.

Tijdens de Online Kenniskamer komen de volgende vragen aan bod:

  • Hoe meet en evalueer je in de volwasseneneducatie in een leertraject de behaalde resultaten van een deelnemer?
  • Hoe zorg je er samen voor dat je je aanbod verbetert?
  • Hoe kunnen gemeenten en andere opdrachtgevers effectiever aanbesteden?

Een mooie kans dus om met een inhoudelijk deskundige en een initiatiefnemer van Leren in de educatie in gesprek te gaan. Interessant voor iedereen die zich bezighoudt met aanbesteden of aanbieden van volwasseneneducatie. Meld je snel aan via dit mailadres: noor.galesloot@regioplan.nl.

Je ontvangt dan uiterlijk 9 november een agenda-afspraak met een Teamslink. Vol is vol.