‘Deelnemers kunnen nu 30 – 45 minuten zelfstandig werken. Dat konden ze hiervoor niet’, zegt een docent die meewerkte aan de pilot NT1leren.nl van Tel mee met Taal. NT1leren.nl is een blended leren methodiek. De lesstof wordt op verschillende manieren aangeboden en mensen worden op verschillende manieren begeleid. Onze programma’s, werkboeken en de app Samen leren zijn gebruikt.

NT1leren.nl in het kort
NT1leren.nl is een blended leren methodiek, dat wil zeggen dat de lesstof op verschillende manieren wordt aangeboden en dat er sprake is van meerdere vormen van begeleiden. Hoe de mix er precies uit komt te zien wordt bepaald door de behoeften en achtergrond van de deelnemers. De mate waarin de verschillende onderdelen uit de mix in een traject terugkomen verschilt dus per deelnemer of per groep en is maatwerk.

De basis van de methodiek bestaat uit de volgende elementen:

 • Een online leertraject voor NT1’ers.
 • Ondersteuningsstructuur door docent en vrijwilliger.
 • Inzet van nieuwe vormen van online leren zoals een mobiele app.

 

Activiteiten die onderdeel uitmaken van de methodiek zijn:

 • Groepslessen
 • Skypelessen
 • Activiteiten in groepjes
 • Zelfstandig leren
 • Begeleiding door een vrijwilliger.

 

Bekijk de methodiek.

 

Promo NT1leren

 

Evaluatie
De vier pilots bij roc’s zijn zowel kwantitatief als kwalitatief gemonitord door het ecbo. Geconcludeerd wordt dat dit experiment ondanks het kleine aantal deelnemers en de korte looptijd waardevolle inzichten heeft opgeleverd op welke manier het inzetten van deze blended leren methodiek effectief en aantrekkelijk kan zijn. De ervaringen hebben laten zien dat de methodiek eenvoudig aangepast kan worden aan wensen en mogelijkheden van de doelgroep met meer of minder accent op diverse onderdelen.

De resultaten laten o.a. zien dat:

 • de meeste deelnemers een toename van een aantal vaardigheden ervaren, die onderdeel zijn van sociale inclusie;
 • een derde van de deelnemers een betere leesvaardigheid heeft gekregen. Als de meetperiode langer zou zijn geweest, bijvoorbeeld een jaar, zouden hier naar alle waarschijnlijkheid hogere score te verwachten zijn;
 • met deze methodiek meer maatwerk kan worden geboden wat de motivatie van deelnemers bevordert en dat er veel individuele ondersteuning is.

 

Bekijk het evaluatierapport van ecbo

 

Een docent vertelt dat voor hem het grootste eurekamoment was toen hij zelf ziek was en er een invaller kwam. Normaal loopt dan alles in de soep, maar toen niet. Alles ging gewoon door. Hij zou het het mooiste vinden als hij zichzelf overbodig kon maken als docent.


Docent: ‘Er is 1 keer per 3 weken groepsles. Het gaat nu om een periode met veel uitval gezien allerlei vrije dagen. Het lijkt dat deelnemers dat geen probleem vinden. In die periode werken ze wel verder met hun eigen vrijwilliger. De methodiek werkt stimulerend.’

Docent: ‘Vrijwilligers zijn ook enthousiast. Wanneer de docent Skypet is de vrijwilliger bij de deelnemer om die te ondersteunen. Als het gaat over inhoudelijke zaken dan kan de docent ook direct tips aan de vrijwilliger geven voor de begeleiding.’